Nieuwtjes

U kunt nu inschrijven voor de Neocat Wereldshow in Houten.

Hier vindt u het inschrijfformulier en hier vindt u het tentoonstellingsreglement.


Clubmiddag Neocat Britten op 17 november 2019

Hij komt er weer aan, onze kitten-, newcomer- en castraten middag. We zitten zoals inmiddels bijna traditie is geworden in het clubhuis van de vogelvereniging De Stormvogels in Zevenhuizen ZH, waar we al jaren een warm welkom krijgen van de vogelvereniging.
Normaliter wordt deze middag op een zaterdagmiddag, maar door omstandigheden hebben we het deze keer verplaatst naar een zondagmiddag en wel op zondagmiddag 17 november 2019, zaal open rond 13.00 uur.

Lijkt het u leuk om hier eens aan mee te doen ? Het bestuur heeft zich wederom uitgesloofd om te zorgen dat er leuke prijzen te winnen zijn voor de mooiste dieren van de show. Ook zijn er nog een aantal speciale prijzen zoals mooiste blauwe/groene ogen, oudste/jongste dier en we verzinnen er nog wel een aantal bij.

Ik zal in een notendop uitleggen hoe een dergelijke show in zijn werk gaat, zodat u beslagen ten ijs komt, als uw met uw kitten of grote lieverd aanwezig wil zijn.

Er zijn twee leuke keurmeesters uitgenodigd en uw kat wordt op zijn/haar beurt naar voren geroepen om zich bij de keurmeester te melden. De keurmeester zal uw kat natuurlijk eerst uitgebreid gaan knuffelen om dan ook al goed een aantal dingen van het dier te kunnen voelen, zoals vachtstructuur en vachtlengte en conditie. De keurmeester zal hierna met u het dier gaan bespreken en u kunt dan natuurlijk ook al uw vragen bij haar kwijt. Er wordt ruim de tijd genomen voor uw dier, omdat het ook voor de eigenaar een hele happening is en zoals gezegd, zijn de meeste exposanten voor een eerste keer op show.
Ook gezien de weinige ervaring die de te showen dieren hebben, wordt er echt heel erg goed op gelet dat uw dier zich zo comfortabel mogelijk voelt zodat hij of zij toch een fijne middag heeft. De dieren zitten dan ook niet in kooien, maar mogen bij u op schoot zitten of in hun mandje blijven, waar uw voorkeur naar uitgaat. Een tuigje meenemen is ook wel handig in zo’n geval, maar dit kunt u beter uitdoen als de kat bij de keurmeester moet komen.

Lijkt het u wat om er eens bij te zijn, schrijft u zich dan in. Op de site van Neocat Britten staat een link naar het inschrijfformulier, waardoor het inschrijven heel makkelijk is. Vergeet u dan niet het entingsboekje mee te brengen ?

Ik hoop u allen in grote getale te mogen verwelkomen, want niets is leuker dan zo’n ontspannen middag met andere kattenliefhebbers.


De eindstand competitie NeocatKat 2019
De eindstand van de NeocatKat competitie wordt ook gepubliceerd in het septembernummer van het Neocat Magazine.

De totale eind lijst vindt u hier
31-07-19 eindstand!

Eind stand Kat id Kat naam Eigenaar Shows totaal
1 BUR Estilia Pepper Fam. Kuijs  88
2 RUS Zvizda’s Odysseus Nicole van der Voort 68
3 BRI Elize Rosa ‘ts a Beautiful Left Cat  R&A Links 52
4 BRI Eldorado it’s aBeautiful left cat R&A Links 46 46
5 OSH Ariane van Brukel Th. P.J. Bloks 42
5 RAG Hofacker’s Limited Edition Demi Gidding 42
7 RAG RAG Dexi van de Elandhoeve Mw. Yvonne van Rijn 40
8 BUR O’Malley von Rackersville Joan van Walsum 38
8 BRI  Positively Banksy Fenny Rensen 38
10 BRI Imara van de Scharreltjes Lia Scharloo 37

Veterinaire keuring – titerbepaling
Vanaf 1 januari 2019 wordt bij de veterinaire ingangscontrole van Neocatshows, naast de reguliere inenting, ook een titerbepaling met voldoende positieve waarden geaccepteerd, mits deze door een dierenarts is uitgevoerd en ondertekend. In het vaccinatieboekje moeten vermeld zijn de waarden per ziekte, de datum van afname en de datum wanneer de volgende titerbepaling moet plaatsvinden. Het stripje van de vaccicheck moet in het boekje geplakt zijn.
Het volledige veterinaire reglement vindt u hier
In het Neocat Magazine van maart 2019 zult u een artikel over titeren vinden: “Meten is weten dat je kat beschermd is.”


De eindstand competitie NeocatKat 2018
De eindstand van de NeocatKat competitie wordt ook gepubliceerd in het septembernummer van het Neocat Magazine.
Voorwaarden voor deelname vindt u hier
De totale eind lijst vindt u hier
31-07-18 eindstand!

 

Eind stand Kat id Kat naam Eigenaar Shows totaal
1 NFO Cattery Erika’s Toby Laure Vorstenbosch 287
2 NFO Nina Ricci Forest Myths Laure Vorstenbosch 168
3 RAG Dexi van de Elandhoeve Yvonne van Rijn 114
4 BRI Tekyni’s J-Lo Lia Scharloo 88
4 RUS Zvizda’s Odysseus Nicole van der Voort 78
6 BOS Jolly Black Molly of the Seaside Christine Winckel 74
7 SIA Ariane van Brukel Thom Bloks 66
8 SBI Zorro zum Lappwaldschloss Marja Baars 64
9 BEN Cazpurr Takoda Odyssey M. de Jongh 62
9 CRX Vixey Magic Rivendell Petra Deen 62
10 BRI Britt von den Teddy Gremlins A.R. Kleine 60
10 MCO Frizzy’s Fortune Francesco T. Terburg 60

 


mocht u niet de tijd hebben gehad om op het 50 jaar Neocat filmpje te bekijken op het Neocat feest, of wilt het nog eens zien, voor alle liefhebbers


De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

Neocat staat wel altijd open voor informeel overleg.

Voor de leden van Neocat verandert er niets. Zij mogen overal showen en alle titelcertificaten worden erkend. Stambomen blijven uiteraard ook onveranderd geldig.


– Om leden meer keuze te geven in het deelnemen aan shows zullen Fifé-certificaten erkend worden. Dit gaat gelden voor Fifé-titelaantekeningen behaald na 1 augustus 2018.

– De German Rex is op de CAC-lijst geplaatst.


Ragdoll mink en sepia

Sinds 27 mei 2017 zijn de variëteiten mink en sepia van de Ragdoll volledig erkend.


Persbericht FNK oktober 2015

Erkenningseisen

In beide procedures “Erkenning Nieuw Ras” en “Erkenning Nieuwe Variëteit” wordt de mogelijkheid genoemd om erkenningen door andere organisaties over te nemen. Deze lijst van andere organisaties is nu uitgebreid met Fife en WCF (was GCCF, CFA en TICA).

Nieuwe erkenningen

De FNK heeft besloten de volgende rassen / variëteiten toe te voegen aan de CAC-lijst.

   1. Bengaal. De bestaande variëteiten zijn nu ook in silver erkend.
   2. Seychellois (Siamees met wit) SH & LH
   3. Peterbald
   4. Manx en Cymric
   5. Snowshoe
   6. Brits Korthaar en Brits Langhaar in Colourpoint/White Bicolour
   7. Turkish Vankedisi (ook genoemd Turkish Van White)
   8. Maine Coon in Harlequin en Van

Een aanvulling op het Besluit ‘Houders van dieren’ dat op 1 juli 2014 van kracht werd

Fokkers zijn verplicht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om er voor te zorgen dat zij gezonde dieren fokken. Dat betekent dat u wettelijk verplicht bent testen zoals HCM, PKD, PRA etc. te doen, ook als uw vereniging dit niet in de reglementen heeft staan. De wet staat namelijk boven de regels van een club.
Wat betreft bedrijfsmatigheid van fokkers worden dezelfde getallen gehandhaafd als voorheen: bij meer dan twintig kittens per jaar bent u bedrijfsmatig bezig.

In ambtelijke taal wordt dit zo uitgedrukt:
“Besluit van 17 juni 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren Voor fokkers is artikel 3.4 van groot belang, dat bepaalt dat fokkers met ingang van nu worden afgerekend op de voorzorgsmaatregelen die zij namen om nakomelingen met ernstige erfelijke defecten te voorkomen. Wie daarin nalatig is, kan door de rechter worden veroordeeld tot het vergoeden van, behalve de aankoopprijs, ook nog de ‘reparatiekosten’ van het dier dat hij of zij heeft verkocht. “
De kern van de boodschap over bedrijfsmatigheid staat in artikel 3.6, lid 2:
“2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. “

Het is dus aan de fokker/verkoper om duidelijk te maken dat het puur om een hobby gaat, niet om een bedrijfsmatige activiteit. Mocht geoordeeld worden dat het toch om bedrijfsmatigheid gaat, dan is het aan de fokker/verkoper om hoofdstuk 3, paragraaf 2 zorgvuldig door te nemen en aan alle eisen te voldoen.
Dat betekent dat er voor dit aspect voor honden- en kattenfokkers weinig verandert ten opzichte van het vroegere Honden- en Kattenbesluit (HKB). Voor de fokkers van de overige diersoorten wèl, die gaan nu ook onder de regeling vallen.

2014-06-17 wijzigingen besluit stb-2014-232 (1)

Honden- en Kattenbesluit

Besluit houders van dieren 1 juli 2014

De veranderingen in dit besluit ten opzichte van het Honden- en Kattenbesluit van 1999 hebben betrekking op het BEDRIJFSMATIG houden van dieren (bijvoorbeeld asiels, pensions, bedrijfsmatige fokkerijen).

Voor het begrip BEDRIJFSMATIGHEID gaat men qua aantallen nog steeds uit van de richtsnoer uit 1999:
“Voor het verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren en fokken van honden en katten wordt het in zekere omvang en met zekere regelmaat handelen, geduid door richtsnoeren. Deze richtsnoeren waren opgenomen in de nota van toelichting bij het Honden- en kattenbesluit 1999.
Deze richtsnoeren worden ook voor de toepassing van dit besluit blijvend gehanteerd. Iemand handelt in een zekere omvang en met een zekere regelmaat indien hij in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten heeft verkocht, afgeleverd, in bewaring genomen of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering.”


SAINT PRO-CAT

De vereniging Saint Pro-Cat (SPC) is sinds 1 juli 2015 opgehouden te bestaan. Stambomen uitgegeven door SPC na deze datum zijn ongeldig. Mocht u als oud-lid van SPC nog stambomen ontvangen van de oud-stamboeksecretaris dan verzoeken wij u deze bij uw huidige vereniging in te leveren. Uw huidige vereniging kan u geldige stambomen verstrekken.


De vereniging Saint Procat is gestopt

De vereniging Saint Procat is gestopt. Om ex-leden van Saint Procat hiervan niet de dupe te laten worden, rekent Neocat bij het overstappen voor hen geen kosten voor de herregistratie van de catterynaam.


Kortingscodes

Neocat leden krijgen 10% korting bij Langford DNA-testen.
De  code voor korting op Langford DNA-testen is: Fantasticat85

www.catgenetics.co.uk

Bij www.animalsdna.com (Orivet) krijgt u 10% korting als u online betaalt

 


 

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten