Nieuwtjes

Uitnodiging symposium Gezond Gefokt


Exposanten kunnen vanaf 5 december inschrijven voor de show van 29-01-2023

Keurmeesters Neocatshow Nijkerk, 29 januari 2023

Onder voorbehoud:

Achim Kölzer (D)

Astrid de Bruyn

Janny Geelen

Natasja Heutink

Liesbeth Kolen

Susanne van Leeuwen

Yvonne Luijten-Claessen

Arlette Maes

Angelika Niesel

Dirk Raemdonck

Cora Swierts

Kathy van Santen

Leslie Wal


STAMBOEK NEOCAT

Vanaf 1 januari 2022 worden geen papieren meer afgegeven voor kittens met een Scottish/Highland Fold-ouder of een Scottish/Highland Straight-ouder.

Kittens met een Scottish/Highland Fold-ouder of een Scottish/Highland Straight-ouder die voor 1 januari 2023 geboren zijn, of waarvan de moeder op 1 januari 2023 drachtig was, krijgen een afstammingsbewijs met daarop vermeld: “Fokverbod”.

Vanaf 1 januari 2023 worden Scottish/Highland Folds en Scottish/Highland Straights niet meer toegelaten tot Neocatshows.


Verslag bijeenkomst Ministerie van LNV en NVWA met het Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen Cats and Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV, NLKV op 24 oktober 2022

door Fenny Rensen, d.d. 28 oktober 2022

De kattenverenigingen van het overleg werden vertegenwoordigd door Liesbeth van Mullem, Cats and Tulips, Marcel Frank, Mundikat en Fenny Rensen, Neocat. Zij kregen alle ruimte het beeld van fokkers van katten met stamboom te nuanceren: raskatten zijn lid van het gezin, kittens groeien op in de huiskamer (niet in kooien of schuren), kittens blijven minstens drie maanden bij hun moeder, katten die niet meer voor de fok gebruikt worden blijven meestal in het gezin, de verenigingen letten erop dat een poes niet te vaak een nest krijgt, het lidmaatschap van overtreders wordt stopgezet en andere clubs worden ingelicht.

Er werd ook gesproken over identificatie en registratie. Bij katten met stamboom is chippen al verplicht. Chippen wordt uitgevoerd door dierenartsen: een fokker die zelf wil chippen moet bij de RVO en de KvK geregistreerd staan als beroepschipper. Alleen Nederlandse chip(code)s mogen gebruikt worden.

Bedrijfsmatig fokken van katten komt bij de fokkers van raskatten sporadisch voor. Als hoofdcriterium van bedrijfsmatigheid geldt het aantal van twintig verhandelde dieren per jaar. De NVWA hanteert de aanvullende bepalingen om te kunnen handhaven waar nodig. Het LNV geeft aan dat deze bepalingen ook herschreven kunnen worden. De kattenverenigingen stimuleren het vergaren van informatie en het volgen van cursussen door hun leden. De aangeboden cursus voor bedrijfsmatige fokkers voldoet echter niet omdat deze teveel gericht is op de hond.

De NVWA controleert het verbod op het fokken van verboden designerkatten (Fold/Straight, Munchkin, Bambino) en van katten met een wilde voorouder door middel van naleefbrieven en controles aan huis. De NVWA is bereid dit verbod duidelijker op de website uiteen te zetten. (https://www.nvwa.nl/fokken-met-katten)

Het Ministerie van LNV zal het Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen als aanspreekpunt raskatten op de hoogte houden, ook de NVWA zal haar post aan het Gezamenlijk Overleg richten.

Voor het gesprek was een uur ingepland, het werd verlengd met een half uur Het was een prettig en vruchtbaar gesprek, dat over een half jaar een vervolg krijgt.NOK SEMINAR

PERS & EXOTIC

 Op 19 november 2022
13.00 – 17.00 uur

Voor keurmeesters
Leerling keurmeesters
Fokkers en belangstellenden

 Inschrijven: www.nokk.nl
Formulieren/seminar
Prijs: Voor NOK leden € 22,50
Voor andere belangstellenden € 25,00
Prijs is inclusief seminarboek

 Locatie: H2O, Uithof 1, 3481 WE HarmelenDe NeocatKat-competitie

Het seizoen waarin u punten verzamelt op de Neocatshows voor de De NeocatKat-competitie loopt normaliter van zomer tot zomer. Door coronaperikelen hebben we twee jaar geen shows kunnen houden. We passen nu de tijdspanne aan: de competitie loopt voor deze ene keer van mei 2022 tot en met juni 2023. Op deze manier kunnen we de resultaten van de aanstaande show in Dalfsen toch nog mee laten tellen. Het gaat nu dus om vier shows in plaats van drie (mei en september 2022, januari en april 2023).

Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat corona geen roet in het eten gooit.


Laboratoria voor DNA-testen
Bij o.a. de volgende laboratoria kunt u DNA-testen aanvragen:
Laboklin NV, Hoensbroek (NL)
https://nl.laboklin.info
[email protected]
Langford, Bristol, Verenigd Koninkrijk

Neocatleden krijgen 10% korting bij Langford DNA-testen.
De  code voor korting op Langford DNA-testen is: Fantasticat85

https://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories

www.catgenetics.co.uk

———-

Davis, Californië, USA

Veterinary Genetics Laboratory (ucdavis.edu)

 

Orivet, Victoria, Australië

U krijgt 10% korting als u online betaalt en tot 40% membership discount. www.animalsdna.com

Voor vragen omtrent het aanmaken van een account: [email protected]

MyCatDNA.com

Met de code “NEOCAT” krijgt u 20% korting.

Bij het bestellen van 4 sets 15% korting o.v.v. MULTIKIT [email protected]


Verplicht chippen per 1 januari 2022

Beste Neocatfokkers,

De Algemene Ledenvergadering van Neocat heeft zich op 2 oktober 2021 uitgesproken over het chippen van kittens. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit verplicht.

Het stamboek kan de streepjescodes van de chips op twee manieren verwerken:

 1. Op de manier waarop veel fokkers het nu al vrijwillig doen: U sluit de streepjescodes met de chipnummers bij de stamboomaanvraag in, zodat deze ingeseald kunnen worden op de stambomen/afstammingsbewijzen of u vraagt de stamboeksecretaris (schriftelijk) te wachten met plastificeren tot u de streepjescodes hebt ingestuurd. Geef duidelijk aan welke streepjescode bij welk kitten hoort. Als u een foute code aangeeft, worden de kosten van het opnieuw maken van de stamboom aan u doorberekend. Houd in uw eigen administratie duidelijk bij welk kitten welk chipnummer heeft. Zorg dat de stamboeksecretaris de codes tijdig in haar bezit heeft anders kan zij niet garanderen dat u de stambomen in huis hebt als de kittens dertien weken oud zijn.
 2. U plakt zelf de streepjescode op de geplastificeerde stambomen/afstammingsbewijzen en zet deze nog eens extra vast door middel van een doorzichtig stuk plakband. Maak van elk exemplaar een duidelijke foto of kopie en bewaar deze in uw eigen administratie, zodat u altijd kunt aantonen dat de kittens gechipt zijn en bij welk kitten welke chipcode hoort.

Het stamboek kan ter controle steekproeven uitvoeren: wij vragen u dan de kopie of de foto van de stamboom met opgeplakte chipcode op te sturen naar het stamboek.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Esther Klunder, stamboeksecretaris Neocat


Genetica cursus 2021
22 sept & 29 sept 2021
6 okt & 13 okt 2021

meer info www,nokk,nl


Onder “Formulier” vindt u een gezondheidscheck die u door uw dierenarts kunt laten invullen en ondertekenen. Hiermee kunt u aantonen dat uw kat op dat moment geschikt voor de fok verklaard is. Dit formulier is opgesteld door het Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen.

~~~~~~~~~~

Persbericht Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen

Cats and Tulips, Felikat , Mundikat, Neocat, NKFV, NLKV

Op 5 september 2020 kwamen de gezamenlijke kattenverenigingen in Eemnes bijeen.

Alle verenigingen zien het belang van het fokken met aantoonbaar gezonde katten. Een gezondheidsverklaring voor elk fokdier, ingevuld door een dierenarts, kan daarbij ondersteunend zijn. Er wordt gestreefd naar een uniform format. Dit format zal een adviserend karakter hebben, het wordt geen verplichting.

Bij alle verenigingen komt meer nadruk te liggen op het chippen van katten. Bij veel verenigingen is al een chip-verplichting voor kittens en/of fokdieren en/of katten op shows.

Een centraal ledenregister voor zowel Nederlandse FIFé als onafhankelijke verenigingen is (nog) niet mogelijk.

De verenigingen zullen elkaar geanonimiseerd op de hoogte houden van catterys waarvan het lidmaatschap eindigt terwijl er nog disciplinaire onafgehandelde zaken spelen.
Verder werden mogelijkheden verkend om de handel van kittens zonder stamboom tegen te gaan. En er is geopperd om in een volgend overleg in gesprek te gaan met Our-Earth om na te gaan wat deze organisatie voor de kattenverenigingen kan betekenen.

Namens de gezamenlijke kattenverenigingen is er op 26 mei 2020 een brief gestuurd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ondanks de ontvangen bevestiging (reactie voor 7 juli 2020) en de gestuurde herinnering van 3 september 2020 hebben wij tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen van het ministerie.


De uitgestelde Neocat ALV 2020 vindt plaats op 3 oktober 2020. In verband met de anderhalve-meter-samenleving verzoeken wij leden die de vergadering willen bijwonen voor 22 september een plaats te reserveren door middel van een mail naar de secretaris.  De agenda voor de ALV kunt u vinden in het Neocat Magazine van december 2019 en van maart 2020.


Persbericht

Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen

Op 18 januari en 7 maart 2020 kwam het overlegorgaan “Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen” weer bijeen.

Gesproken is over de verplichting om alle fokdieren en kittens te chippen. Alle verenigingen die deze verplichting nog niet hebben opgenomen in hun reglement zullen deze conform eigen regels al dan niet gefaseerd invoeren.

Een overzicht van het totaal aantal in 2019 uitgegeven stambomen per ras van alle participerende kattenverenigingen wordt verzameld.

Vanuit het Gezamenlijk overleg is een brief gezonden naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief is de minister verzocht om het overlegorgaan te beschouwen als het aanspreekpunt daar waar het gaat om de sector raskatten.

Alle kattenverenigingen zijn benaderd door Dier en Recht over kortsnuitige katten (de Pers en Exotic). Deze organisatie ziet graag richtlijnen betreffende de minimale snuitlengte van de kat. Vanuit het Gezamenlijk overleg is als reactie een brief gestuurd waarin is aangegeven dat de gezamenlijke Nederlandse kattenverenigingen hun verantwoordelijkheid reeds nemen door de bij hun aangesloten fokkers te ondersteunen bij een verantwoord en gezond fokbeleid. Op termijn volgt mogelijk een overleg met Dier en Recht.

Niet alle kattenverenigingen konden zich vinden in de werkwijze en/of correspondentie van het overlegorgaan. Het overlegorgaan gaat verder met de volgende verenigingen: Cats & Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV en NLKV.


PERSBERICHT D.D. 21 november 2019

Beste leden,

Op dit moment gaan in de media, en op social media, veel verhalen rond over invallen bij cattery’s. Dit veroorzaakt veel commotie en onrust onder fokkers en liefhebbers van raskatten.

Met name de willekeur van de invallen, en de onduidelijkheid rondom wat er nu precies van fokkers verwacht wordt maakt dat veel fokkers, maar ook de verenigingen, zich zorgen maken over de situatie. Afgelopen weekend zijn daarom vertegenwoordigers van alle Nederlandse kattenverenigingen samengekomen om hierover met elkaar te praten, en te bezien wat we kunnen doen.

Het is van groot belang dat de Nederlandse kattenverenigingen, door de overheid serieus genomen worden als gesprekspartner als het gaat om de wetgeving én handhaving waar het momenteel om gaat. Daarom hebben we besloten gezamenlijk te zullen optrekken en een plan te maken. De verenigingen zijn het er allemaal over eens dat er zeker iets gedaan moet worden aan misstanden bij het fokken van dieren, maar zetten vraagtekens bij de wijze waarop dat op dit moment gebeurt.

De Nederlandse kattenverenigingen maken zich hard voor fokkers die op verantwoorde wijze bezig zijn met fokken, in het belang van het ras, met het welzijn én de gezondheid van de dieren op de eerste plaats. Onze fokkers, en onze gezamenlijke hobby, mogen niet onder druk komen te staan als gevolg van een niet onderbouwde hetze op basis van willekeur.

Vanaf januari zal maandelijks overleg plaatsvinden tussen alle verenigingen om dit probleem verder te bespreken, onder de naam Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen.

Maakt u zich zorgen? Heeft u een controle gehad? Of bent u op andere wijze (negatief) benaderd? Meld dit dan bij uw vereniging! Hoe meer we weten, hoe beter we ook kunnen handelen!

Namens de besturen van
Cats & Tulips
Felikat
Limbracat Club
Mundikat
Neocat
NKFV
NLKV
NRKV
NVvK


De eindstand van de NeocatKat competitie wordt ook gepubliceerd in het septembernummer van het Neocat Magazine.

De totale eind lijst vindt u hier
31-07-19 eindstand!

Eind stand Kat id Kat naam Eigenaar Shows totaal
1 BUR Estilia Pepper Fam. Kuijs  88
2 RUS Zvizda’s Odysseus Nicole van der Voort 68
3 BRI Elize Rosa ’ts a Beautiful Left Cat  R&A Links 52
4 BRI Eldorado it’s aBeautiful left cat R&A Links 46 46
5 OSH Ariane van Brukel Th. P.J. Bloks 42
5 RAG Hofacker’s Limited Edition Demi Gidding 42
7 RAG RAG Dexi van de Elandhoeve Mw. Yvonne van Rijn 40
8 BUR O’Malley von Rackersville Joan van Walsum 38
8 BRI  Positively Banksy Fenny Rensen 38
10 BRI Imara van de Scharreltjes Lia Scharloo 37

Veterinaire keuring – titerbepaling
Vanaf 1 januari 2019 wordt bij de veterinaire ingangscontrole van Neocatshows, naast de reguliere inenting, ook een titerbepaling met voldoende positieve waarden geaccepteerd, mits deze door een dierenarts is uitgevoerd en ondertekend. In het vaccinatieboekje moeten vermeld zijn de waarden per ziekte, de datum van afname en de datum wanneer de volgende titerbepaling moet plaatsvinden. Het stripje van de vaccicheck moet in het boekje geplakt zijn.
Het volledige veterinaire reglement vindt u hier
In het Neocat Magazine van maart 2019 zult u een artikel over titeren vinden: “Meten is weten dat je kat beschermd is.”


De eindstand competitie NeocatKat 2018
De eindstand van de NeocatKat competitie wordt ook gepubliceerd in het septembernummer van het Neocat Magazine.
Voorwaarden voor deelname vindt u hier
De totale eind lijst vindt u hier
31-07-18 eindstand!

 

Eind stand Kat id Kat naam Eigenaar Shows totaal
1 NFO Cattery Erika’s Toby Laure Vorstenbosch 287
2 NFO Nina Ricci Forest Myths Laure Vorstenbosch 168
3 RAG Dexi van de Elandhoeve Yvonne van Rijn 114
4 BRI Tekyni’s J-Lo Lia Scharloo 88
4 RUS Zvizda’s Odysseus Nicole van der Voort 78
6 BOS Jolly Black Molly of the Seaside Christine Winckel 74
7 SIA Ariane van Brukel Thom Bloks 66
8 SBI Zorro zum Lappwaldschloss Marja Baars 64
9 BEN Cazpurr Takoda Odyssey M. de Jongh 62
9 CRX Vixey Magic Rivendell Petra Deen 62
10 BRI Britt von den Teddy Gremlins A.R. Kleine 60
10 MCO Frizzy’s Fortune Francesco T. Terburg 60

 


mocht u niet de tijd hebben gehad om op het 50 jaar Neocat filmpje te bekijken op het Neocat feest, of wilt het nog eens zien, voor alle liefhebbers


De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

Neocat staat wel altijd open voor informeel overleg.

Voor de leden van Neocat verandert er niets. Zij mogen overal showen en alle titelcertificaten worden erkend. Stambomen blijven uiteraard ook onveranderd geldig.


– Om leden meer keuze te geven in het deelnemen aan shows zullen Fifé-certificaten erkend worden. Dit gaat gelden voor Fifé-titelaantekeningen behaald na 1 augustus 2018.

– De German Rex is op de CAC-lijst geplaatst.


Ragdoll mink en sepia

Sinds 27 mei 2017 zijn de variëteiten mink en sepia van de Ragdoll volledig erkend.


Persbericht FNK oktober 2015

Erkenningseisen

In beide procedures “Erkenning Nieuw Ras” en “Erkenning Nieuwe Variëteit” wordt de mogelijkheid genoemd om erkenningen door andere organisaties over te nemen. Deze lijst van andere organisaties is nu uitgebreid met Fife en WCF (was GCCF, CFA en TICA).

Nieuwe erkenningen

De FNK heeft besloten de volgende rassen / variëteiten toe te voegen aan de CAC-lijst.

   1. Bengaal. De bestaande variëteiten zijn nu ook in silver erkend.
   2. Seychellois (Siamees met wit) SH & LH
   3. Peterbald
   4. Manx en Cymric
   5. Snowshoe
   6. Brits Korthaar en Brits Langhaar in Colourpoint/White Bicolour
   7. Turkish Vankedisi (ook genoemd Turkish Van White)
   8. Maine Coon in Harlequin en Van

Een aanvulling op het Besluit ‘Houders van dieren’ dat op 1 juli 2014 van kracht werd

Fokkers zijn verplicht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om er voor te zorgen dat zij gezonde dieren fokken. Dat betekent dat u wettelijk verplicht bent testen zoals HCM, PKD, PRA etc. te doen, ook als uw vereniging dit niet in de reglementen heeft staan. De wet staat namelijk boven de regels van een club.
Wat betreft bedrijfsmatigheid van fokkers worden dezelfde getallen gehandhaafd als voorheen: bij meer dan twintig kittens per jaar bent u bedrijfsmatig bezig.

In ambtelijke taal wordt dit zo uitgedrukt:
“Besluit van 17 juni 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren Voor fokkers is artikel 3.4 van groot belang, dat bepaalt dat fokkers met ingang van nu worden afgerekend op de voorzorgsmaatregelen die zij namen om nakomelingen met ernstige erfelijke defecten te voorkomen. Wie daarin nalatig is, kan door de rechter worden veroordeeld tot het vergoeden van, behalve de aankoopprijs, ook nog de ‘reparatiekosten’ van het dier dat hij of zij heeft verkocht. “
De kern van de boodschap over bedrijfsmatigheid staat in artikel 3.6, lid 2:
“2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. “

Het is dus aan de fokker/verkoper om duidelijk te maken dat het puur om een hobby gaat, niet om een bedrijfsmatige activiteit. Mocht geoordeeld worden dat het toch om bedrijfsmatigheid gaat, dan is het aan de fokker/verkoper om hoofdstuk 3, paragraaf 2 zorgvuldig door te nemen en aan alle eisen te voldoen.
Dat betekent dat er voor dit aspect voor honden- en kattenfokkers weinig verandert ten opzichte van het vroegere Honden- en Kattenbesluit (HKB). Voor de fokkers van de overige diersoorten wèl, die gaan nu ook onder de regeling vallen.

2014-06-17 wijzigingen besluit stb-2014-232 (1)

Honden- en Kattenbesluit

Besluit houders van dieren 1 juli 2014

De veranderingen in dit besluit ten opzichte van het Honden- en Kattenbesluit van 1999 hebben betrekking op het BEDRIJFSMATIG houden van dieren (bijvoorbeeld asiels, pensions, bedrijfsmatige fokkerijen).

Voor het begrip BEDRIJFSMATIGHEID gaat men qua aantallen nog steeds uit van de richtsnoer uit 1999:
“Voor het verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren en fokken van honden en katten wordt het in zekere omvang en met zekere regelmaat handelen, geduid door richtsnoeren. Deze richtsnoeren waren opgenomen in de nota van toelichting bij het Honden- en kattenbesluit 1999.
Deze richtsnoeren worden ook voor de toepassing van dit besluit blijvend gehanteerd. Iemand handelt in een zekere omvang en met een zekere regelmaat indien hij in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten heeft verkocht, afgeleverd, in bewaring genomen of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering.”


SAINT PRO-CAT

De vereniging Saint Pro-Cat (SPC) is sinds 1 juli 2015 opgehouden te bestaan. Stambomen uitgegeven door SPC na deze datum zijn ongeldig. Mocht u als oud-lid van SPC nog stambomen ontvangen van de oud-stamboeksecretaris dan verzoeken wij u deze bij uw huidige vereniging in te leveren. Uw huidige vereniging kan u geldige stambomen verstrekken.


De vereniging Saint Procat is gestopt

De vereniging Saint Procat is gestopt. Om ex-leden van Saint Procat hiervan niet de dupe te laten worden, rekent Neocat bij het overstappen voor hen geen kosten voor de herregistratie van de catterynaam.


 


 

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten