Nieuwtjes

Een uitgebreid verslag van de negende Neocat Wereldshow vindt
u hier


Uitslagen Neocat Wereldshow 28-01-2024

Best Over All: Jackson van de Oude Maas (Abessijn, wildkleur) eig. Mariëlle Kouw

Er waren zeven Best in Show Series:

BIS-Wereldklasse
BIS kater en Best of Best of Best: Bucifall Buzz de la Horsky Park (BLH blue), eig. Jacintha Scholte
BIS poes: Next Page Nanette (BLH blue tortie/white), eig. Caroline Gruijs
BIS kastraat kater: Adin Linderveld (Chartreux), eig/fokker Albertje Mokken de Kuijper
BIS kastraat poes: Golden Elf Edita (Devon Rex, choc tortie/white), eig/fokker Vienna Buscher

BOB Korthaar serie I: Blue Pralines Godiva (BKH choc) eig/fokker: Denise Mutlu
BOB Korthaar serie II: Luna von Spivak Pride (Devon Rex blue tortie tabby mack) eig/fokker: Olga Kusnezow
BOB Korthaar serie III: Jackson van de Oude Maas (Abessijn wildkleur) eig. Mariëlle Kouw
BOB Halflanghaar serie I: Miss Hope Huggable Chintei (Heilige Birmaan chocpoint) eig. Jessica en Bert van Asperen
BOB Halflanghaar serie II: Endrushko vom Schlosspavillon (Siberische Kat, black tabby blotched) eig. Martijn & Randolph Nijkamp-Knul)
BOB Halflanghaar serie III: Nobiles Dolls Miss Polly (Ragdoll bluepoint bi-color) eig/fokker: Natasja van der Steenhoven

Beste nest Korthaar: Abessijn, fokker/eig: Maaike de Greef-Heida

Beste Ereklasse Halflanghaar: Minkerbell van Cats in Zen (Ragdoll, seal tabby mink), eig. Ada Vogelaar

Beste Ereklasse Korthaar: Hermes from Murlandyia (Brits Korthaar blue), eig. Paulina Wereska

Beste Huiskat: Gino, eig. Lotte Posthuma


Automatische incasso

Neocat bedankt haar leden en abonnees die massaal gereageerd hebben op het verzoek om automatische incasso van de contributie. Het verwerken van al die machtigingen duurt helaas langer dan gehoopt. We streven er naar uw contributie in het eerste kwartaal van 2024 te doen afschrijven.


Verplichte gezondheidscheck voor elk fokdier

Vanaf 1 januari 2024 wordt het formulier www.neocat.nl/gezondheidscheck-voor-de-fok/ voor alle  fokdieren verplicht.

Laat dit door de dierenarts invullen en ondertekenen. Plastificeer het formulier om het netjes te houden en geef kopieën mee aan uw kittenkopers. Let wel: de rasgebonden testen (o.a. HCM) moeten nog steeds gedaan worden, het formulier Gezondheidscheck vrijwaart u daar niet van. Vanaf 1 januari 2024 wordt gecontroleerd of elke kat waarmee u een nestje fokt, zo’n formulier heeft.

Haalt u een dekking bij iemand van een andere vereniging, vraag dan ook om de gezondheidscheck van de dekkater. Mocht de katereigenaar dit formulier niet willen laten invullen, maak dan een kopie van het laatst ingevulde gezondheidsrapport in zijn vaccinatieboekje.


Persbericht tweede overleg 2023 overheid/kattensector

Aanwezig: vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Landelijke Inspectiedienst (LID), Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en voor de kattensector Marcel Frank (Mundikat, Felikat), Liesbeth van Mullem (TICA Cats and Tulips) en Fenny Rensen (Neocat, NLKV en NKFV).

 

Al een aantal jaren hebben Felikat, Mundikat, Neocat, NLKV, NKFV en TICA Cats en Tulips elk halfjaar overleg met de overheid. In november 2023 kwamen in een informatief gesprek de volgende punten aan de orde:

 • De onduidelijkheid in de criteria voor bedrijfsmatigheid. LID en RVO zullen hier in het volgende gesprek op terugkomen. Controleurs van de LID hebben een buitengewone opsporingsbevoegdheid: fokkers moeten hen dus toegang verlenen. De instanties geven aan dat er geen willekeur in toegepaste controles bestaat: er wordt ook toezicht gehouden op fokkers die stamboomloze kittens verkopen op marktplaats.nl. Er zijn middelen om dit uit te voeren.
 • Naaktkatten: zij staan ter discussie. De kattensector vraagt welke wetenschappelijke onderbouwing dit heeft. Men baseert zich op een onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en een Duits vonnis van 2018. Hierin gaat het bijvoorbeeld over de verstoorde thermoregulatie, huidproblematiek en het ontbreken van een deel van de zintuigelijke waarneming door het afwezig zijn van de snor- en tastharen. Als de kattensector over wetenschappelijke onderzoeken beschikt die het tegendeel bewijzen wil de NVWA deze graag ontvangen.
 • Kortsnuitigheid: de kattensector doet haar best uit te dragen dat een kattenschedel geen hondenschedel is en dat ze bij het beoordelen van kortsnuitigheid niet over één kam geschoren mogen worden. Fokkers hebben qua gezondheid (bijvoorbeeld PKD) al veel bereikt maar de media blijven hameren op de korte neus. De LNV onderschrijft dit maar geeft aan dat in het toezicht veel meer zaken meegenomen worden bij het beoordelen van dergelijke katten, zoals aanwezige oogproblematiek, traanstrepen, gebitsproblemen, hoorbaar ademgeluid in rust etc.
 • Lykoi: het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde blijft bij het negatieve fokadvies over de Lykoi, ook na het door de kattensector aangeleverde uitgebreide rapport met andere informatie.
 • Folds: naast het fokverbod van de Scottish en Highland Folds is er nu ook een houdverbod in de maak met een overgangstermijn voor de Folds die er nu al zijn.
 • Onderzoek LNV: volgend jaar voert het LNV een risico-inventarisatie van schadelijke uiterlijke kenmerken uit. Dit onderzoek wordt eind 2024 gepubliceerd.

Kort na dit gesprek werd het voorstel van de Europese Commissie over ‘welfare dogs and cats and their traceability’ gepubliceerd: Welfare of dogs and cats (europa.eu). Ook hierbij werd het Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen gevraagd om input.

Medio 2024 staat opnieuw een gesprek met LNV, NVWA, KID en RVO gepland. Wij zullen u op de hoogte houden als er vanuit de overheid nieuwe ontwikkelingen betreffende raskatten zijn.


Altijd al willen weten hoe een tortie vererft?
Of een van de andere kleuren?
Hoe zit het met tabby & effen, korthaar en langhaar?

21 & 28 Mei
11 & 18 Juni
organiseren wij weer een Geneticacursus in H20 te Harmelen

Schrijf je nu in!
meer informatie:
www.nokk.nl


De NeocatKat competitie!!

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het showseizoen is weer begonnen en dus ook weer een nieuwe NeocatKat competitie.

U hoeft de resultaten van Neocatshows niet aan mij door te geven; die krijg ik van het Wedstrijdsecretariaat, dat is dus gemakkelijk voor u.

Nieuw dit jaar is dat ook de shows van de NLKV meetellen in de competitie. Die resultaten krijg ik niet door van hen en die moet u dus WEL zelf aan mij doorgeven. Graag binnen twee weken na de wedstrijd (voor de eerste show van de NLKV geldt: twee weken na het verschijnen van dit blad); wat later komt telt niet meer mee, anders is het voor mij geen doen om alles handmatig te verwerken wanneer er iedere keer weer nieuwe resultaten komen.

Dus graag een foto of kopie van het keurrapport of oorkonde waaruit blijkt wat de uitslag van de show is. Dat kan per e-mail naar: [email protected] of per gewone post voldoende gefrankeerd, naar Thom Bloks; Langenakker 100; 5731 JT  Mierlo. Wel graag eigen naam en naam van kat duidelijk vermelden.


Uitslagen Neocatshow 24-09-2023 te Apeldoorn, BOA en BOBs

Best Over All en Best Of Best Special Abessijn/Somali: Jackson van de Oude Maas (Aby wildkleur) van Mariëlle Kouw

BOB Korthaar 1 (Exotic Shorthair, Brits Korthaar, Chartreux): Rapunzel’s Curt vom Haus am Ring (BKH crème) van Pascal Postelmans

BOB Korthaar 2 (Sphynx, Rex, Russisch Blauw en Wit, OKH, Thai, Egyptian Mau, Burmees, Bengaal): Biene van de Muppies (OKH blue tabby spotted) van Remco en Chai Verlaan

BOB HLH 1 (Maine Coon, Noorse Boskat, Siberische Kat, Neva Masquerade): Handy Dandy Levi (Maine Coon, black tabby blotched) van Richard en Maureen Vaartjes

BOB HLH 2 (Heilige Birmaan, Ragdoll, Turks Angora, Brits Langhaar): Dusado’s Lewis (BLH blue) van Jacintha Scholte


Op 28 januari 2024 vindt de Neocat Wereldshow plaats in Nijkerk, Hart van Holland.


Op 21 april 2024 is er een Neocatshow in Dalfsen, in de Trefkoele.


Op 26 januari 2025 is Hart van Holland in Nijkerk eveneens geboekt voor de Neocat Wereldshow


Persbericht halfjaarlijks Overleg Kattensector met LNV en NVWA 10 mei 2023

Aanwezig: vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en de NVWA, M. Frank namens Felikat en Mundikat (FIFe), F. Rensen namens Neocat, NLKV en NKFV, L. van Mullem namens TICA Cats and Tulips

Vorige week hebben we namens de kattenverenigingen wederom overleg gehad met het ministerie en de NVWA. Tijdens dit prettige gesprek is er over een aantal punten overleg geweest. Hiervan doen wij verslag in onderstaand persbericht.

Duidelijkheid c.q. overleg over het fokken met en van brachycefale kattenrassen

De uitspraak die de Minister begin dit jaar heeft gedaan over het houd-/vertoningsverbod van brachycefale dieren is in de buitenlandse pers in nieuwsberichten vertaald als “alle kortsnuitige dieren worden verboden”. Het LNV geeft aan dat dit zeker niet de daadwerkelijke boodschap is en dat de uitwerking hiervan genuanceerder zal zijn. Hier wordt momenteel aan gewerkt, maar dit zal niet op korte termijn in werking gesteld worden.

Mundikat is in gesprek geweest met de faculteit in het kader van onderzoek voor brachycefalie bij katten en heeft aangegeven hier graag aan te willen meewerken. Hier zijn tot op dit moment nog geen concrete vervolgstappen uit voortgekomen.

Overleg over het fokken met PER/EXO

Over het algemeen is het beeld vanuit de verenigingen dat fokkers en keurmeesters welwillend zijn om te verbeteren naar de minder extreme kortsnuitigheid. In trainingssessies voor keurmeesters wordt hier ook op gehamerd. Bij TICA en de FIFe zijn vooral veel internationale keurmeesters, dan kan het een grotere uitdaging zijn om nationale regelgeving goed door te geven. Indien het gebit (bite) bij een kat op show onvoldoende is, volgt diskwalificatie.

Het Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde heeft onlangs een bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Neocat geeft aan fokkers van Pers/Exo een bijsluiter met meer informatie en richtlijnen vanuit de vereniging. Hierin staat onder meer beschreven wat een gewenste kopvorm is voor brachycefale katten, en wordt aangegeven dat fokkers hun ouderdieren moeten laten controleren bij de dierenarts voordat het fokken daadwerkelijk plaatsvindt. In het formulier dat hiervoor gebruikt wordt, is onder andere aandacht besteed aan het ademhalingsstelsel, formaat en bouw van de neus en het gebit. Deze controle en dit formulier worden aanbevolen voor alle rassen, niet alleen de Pers/Exo. In vergelijking met de vroege jaren 2000 is de Perzische kat in populariteit sterk gedaald. Vanuit de verenigingen is het standpunt dat de hele extreme kopvorm/kortsnuitigheid niet meer wenselijk is, en dat gestreefd moet worden naar raspopulaties die geen welzijnsproblemen hebben naar aanleiding van schadelijke uiterlijke kenmerken.

Controle verenigingen op tegengaan fokken met ongezonde katten

Door de verenigingen is een gezondheidsverklaring opgesteld die door een dierenarts ondertekend moet worden. Hierop staan een aantal aspecten vermeld voor een duidelijke screening voordat er met een kat gefokt wordt. Een dergelijke gezondheidsverklaring is momenteel nog optioneel.

De FIFe heeft diverse (rasgebonden) gezondheidstesten verplicht gesteld, deze dienen bij het fokken van een nest ingevoerd en gecontroleerd te zijn.

Medewerkers van NVWA of LID legitimeren zich altijd als zij controles aan huis uitvoeren. Zij doen zich niet voor als zogenaamde kittenkopers.

Duidelijkheid over, van, voor het toestaan/verbieden van katten met (een) wilde voorouder(s) in recente generaties (Savannah, Ashera).

Team Natuur bij de NVWA houdt toezicht op houders van dit type dieren. Tot en met de F5 na-fok is de Cites-regelgeving van kracht. Dus bij bezit van een F4 kruising bijlage B met huiskat is er een Cites-vergunning nodig.

Fokkers die wilde katten inkruisen kunnen bij de FIFe, Neocat, NLKV, NKFV en TICA Cats and Tulips geen stamboom aanvragen.

Rapport ‘Fokken van designerkatten als de Bambino Sphynx’ en mogelijke herziening inzake ras Lykoi

Er is inmiddels nieuw wetenschappelijk onderzoek is over de Lykoi, waarbij reden is om aan te nemen dat dit type kat niet in het bovengenoemde rapport van de faculteit hoort. Mundikat heeft bij de faculteit gevraagd om een herziening, de faculteit heeft aangegeven dat dit rapport is opgesteld in opdracht van de NVWA. NVWA  en LNV gaan het onderzoek over de Lykoi bekijken en nemen dit mee in volgende overleggen met de faculteit.

Communicatie en toezicht op fokkers van Folds

De NVWA webpagina (Fokken met katten | Honden en katten | NVWA) en het persbericht over het fokverbod van Folds is eind 2022 vrij groot door de media is opgepakt. TICA Cats and Tulips en Neocat geven sinds 01-01-2023 geen afstammingsbewijzen meer uit voor nesten van Scottish/Highland Folds. Neocat geeft ook geen papieren uit voor Straights. Op Neocat-tentoonstellingen worden geen  Folds/Straights toegelaten. Bij de FIFe waren de Folds/Straights al verboden.

Het Ministerie van LNV vraagt of de kattensector in de klankbordgroep van I&R kat wil zitten en ook voor het houd- en tentoonstellingsverbod. De verenigingen zullen hiervoor iemand aanwijzen.

Mochten er vanuit de sector zaken spelen, vernemen we dit graag via uw eigen vereniging zodat wij dit mogelijk kunnen opnemen in een volgend overleg.


Seminar Pers/Exotic
Door Fenny Rensen, secretaris Neocat

Het Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde hield op 29 april 2023 een seminar over de Pers en de Exotic.
Fokkers hadden van beide rassen exemplaren meegebracht ter beoordeling. Het seminar overbrugde de kloof tussen showgebeuren en zorgbarende kortsnuitigheid. Ook aan de hand van tekeningen over de gewenste kopvorm en een powerpoint-presentatie illustreerden keurmeesters Cora Swierts en Natasja Heutink waar fokkers en keurmeesters op moeten letten.
De getoonde Perzen en Exotics maakten duidelijk dat deze fokkers op de goede weg zijn. De standaard is aangepast en de keurmeesters zullen rekening gaan houden met eisen op het gebied van gezondheid. De gebreken, en dan vooral die die van toepassing zijn op de kop van de Pers/Exo, (zie LIJST VAN LICHAMELIJKE GEBREKEN – GCCF (nokk.nl)) werden besproken. Extreme typering is fout.
Het uiterlijk van de Pers is in de loop van de jaren door de fokkers erg veranderd. Keurmeesters steken ook de hand in eigen boezem dat dit te ver is gegaan. Het is echter niet mogelijk iets waar generaties-lang op gefokt is plotsklaps te veranderen. Stap voor stap moet het probleem aangepakt worden en elke stap in de goede richting is er één. Keurmeesters zullen op shows dan ook geen fokkers afstraffen als hun dier niet perfect is maar het wel duidelijk is dat eraan gewerkt wordt.
Het bestuur van Neocat was verheugd te zien dat het beleid van keurmeesters overeenkomt met de bijsluiter over gezonde fok die onze Perzen-/Exofokkers uitgereikt hebben gekregen. Niet verwonderlijk overigens, want Cora Swierts maakt deel uit van de stamboekcommissie van Neocat en heeft een groot aandeel gehad in de samenstelling van deze bijsluiter.
Het bij het seminar behorende boek, met duidelijke en gedetailleerde afbeeldingen, kunt u bestellen via www.nokk.nl.


Op 24 september 2023 houdt Neocat de internationale show ‘Katten Kijken’ in Apeldoorn, Matenpark. Inschrijven kan vanaf 1 juli 2023.


Op 28 januari 2024 vindt de Neocat Wereldshow plaats in Nijkerk, Hart van Holland.

Op 26 januari 2025 is Hart van Holland in Nijkerk eveneens geboekt voor de Neocat    Wereldshow.


Stamboekkantoor gesloten van 28 juli 2023 tot 18 augustus 2023.


Uitnodiging symposium Gezond Gefokt


STAMBOEK NEOCAT

Vanaf 1 januari 2022 worden geen papieren meer afgegeven voor kittens met een Scottish/Highland Fold-ouder of een Scottish/Highland Straight-ouder.

Kittens met een Scottish/Highland Fold-ouder of een Scottish/Highland Straight-ouder die voor 1 januari 2023 geboren zijn, of waarvan de moeder op 1 januari 2023 drachtig was, krijgen een afstammingsbewijs met daarop vermeld: “Fokverbod”.

Vanaf 1 januari 2023 worden Scottish/Highland Folds en Scottish/Highland Straights niet meer toegelaten tot Neocatshows.


Verslag bijeenkomst Ministerie van LNV en NVWA met het Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen Cats and Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV, NLKV op 24 oktober 2022

door Fenny Rensen, d.d. 28 oktober 2022

De kattenverenigingen van het overleg werden vertegenwoordigd door Liesbeth van Mullem, Cats and Tulips, Marcel Frank, Mundikat en Fenny Rensen, Neocat. Zij kregen alle ruimte het beeld van fokkers van katten met stamboom te nuanceren: raskatten zijn lid van het gezin, kittens groeien op in de huiskamer (niet in kooien of schuren), kittens blijven minstens drie maanden bij hun moeder, katten die niet meer voor de fok gebruikt worden blijven meestal in het gezin, de verenigingen letten erop dat een poes niet te vaak een nest krijgt, het lidmaatschap van overtreders wordt stopgezet en andere clubs worden ingelicht.

Er werd ook gesproken over identificatie en registratie. Bij katten met stamboom is chippen al verplicht. Chippen wordt uitgevoerd door dierenartsen: een fokker die zelf wil chippen moet bij de RVO en de KvK geregistreerd staan als beroepschipper. Alleen Nederlandse chip(code)s mogen gebruikt worden.

Bedrijfsmatig fokken van katten komt bij de fokkers van raskatten sporadisch voor. Als hoofdcriterium van bedrijfsmatigheid geldt het aantal van twintig verhandelde dieren per jaar. De NVWA hanteert de aanvullende bepalingen om te kunnen handhaven waar nodig. Het LNV geeft aan dat deze bepalingen ook herschreven kunnen worden. De kattenverenigingen stimuleren het vergaren van informatie en het volgen van cursussen door hun leden. De aangeboden cursus voor bedrijfsmatige fokkers voldoet echter niet omdat deze teveel gericht is op de hond.

De NVWA controleert het verbod op het fokken van verboden designerkatten (Fold/Straight, Munchkin, Bambino) en van katten met een wilde voorouder door middel van naleefbrieven en controles aan huis. De NVWA is bereid dit verbod duidelijker op de website uiteen te zetten. (https://www.nvwa.nl/fokken-met-katten)

Het Ministerie van LNV zal het Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen als aanspreekpunt raskatten op de hoogte houden, ook de NVWA zal haar post aan het Gezamenlijk Overleg richten.

Voor het gesprek was een uur ingepland, het werd verlengd met een half uur Het was een prettig en vruchtbaar gesprek, dat over een half jaar een vervolg krijgt.NOK SEMINAR

PERS & EXOTIC

 Op 19 november 2022
13.00 – 17.00 uur

Voor keurmeesters
Leerling keurmeesters
Fokkers en belangstellenden

 Inschrijven: www.nokk.nl
Formulieren/seminar
Prijs: Voor NOK leden € 22,50
Voor andere belangstellenden € 25,00
Prijs is inclusief seminarboek

 Locatie: H2O, Uithof 1, 3481 WE HarmelenDe NeocatKat-competitie

Het seizoen waarin u punten verzamelt op de Neocatshows voor de De NeocatKat-competitie loopt normaliter van zomer tot zomer. Door coronaperikelen hebben we twee jaar geen shows kunnen houden. We passen nu de tijdspanne aan: de competitie loopt voor deze ene keer van mei 2022 tot en met juni 2023. Op deze manier kunnen we de resultaten van de aanstaande show in Dalfsen toch nog mee laten tellen. Het gaat nu dus om vier shows in plaats van drie (mei en september 2022, januari en april 2023).

Dit alles natuurlijk onder het voorbehoud dat corona geen roet in het eten gooit.


Laboratoria voor DNA-testen
Bij o.a. de volgende laboratoria kunt u DNA-testen aanvragen:
Laboklin NV, Hoensbroek (NL)
https://nl.laboklin.info
[email protected]
Langford, Bristol, Verenigd Koninkrijk

Neocatleden krijgen 10% korting bij Langford DNA-testen.
De  code voor korting op Langford DNA-testen is: LVS-GT202

https://www.langfordvets.co.uk/diagnostic-laboratories

www.catgenetics.co.uk

———-

Davis, Californië, USA

Veterinary Genetics Laboratory (ucdavis.edu)

 

Orivet, Victoria, Australië

U krijgt 10% korting als u online betaalt en tot 40% membership discount. www.animalsdna.com

Voor vragen omtrent het aanmaken van een account: [email protected]

MyCatDNA.com

Met de code “NEOCAT” krijgt u 20% korting.

Bij het bestellen van 4 sets 15% korting o.v.v. MULTIKIT [email protected]


Verplicht chippen per 1 januari 2022

Beste Neocatfokkers,

De Algemene Ledenvergadering van Neocat heeft zich op 2 oktober 2021 uitgesproken over het chippen van kittens. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit verplicht.

Het stamboek kan de streepjescodes van de chips op twee manieren verwerken:

 1. Op de manier waarop veel fokkers het nu al vrijwillig doen: U sluit de streepjescodes met de chipnummers bij de stamboomaanvraag in, zodat deze ingeseald kunnen worden op de stambomen/afstammingsbewijzen of u vraagt de stamboeksecretaris (schriftelijk) te wachten met plastificeren tot u de streepjescodes hebt ingestuurd. Geef duidelijk aan welke streepjescode bij welk kitten hoort. Als u een foute code aangeeft, worden de kosten van het opnieuw maken van de stamboom aan u doorberekend. Houd in uw eigen administratie duidelijk bij welk kitten welk chipnummer heeft. Zorg dat de stamboeksecretaris de codes tijdig in haar bezit heeft anders kan zij niet garanderen dat u de stambomen in huis hebt als de kittens dertien weken oud zijn.
 2. U plakt zelf de streepjescode op de geplastificeerde stambomen/afstammingsbewijzen en zet deze nog eens extra vast door middel van een doorzichtig stuk plakband. Maak van elk exemplaar een duidelijke foto of kopie en bewaar deze in uw eigen administratie, zodat u altijd kunt aantonen dat de kittens gechipt zijn en bij welk kitten welke chipcode hoort.

Het stamboek kan ter controle steekproeven uitvoeren: wij vragen u dan de kopie of de foto van de stamboom met opgeplakte chipcode op te sturen naar het stamboek.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Esther Klunder, stamboeksecretaris Neocat


Onder “Formulier” vindt u een gezondheidscheck die u door uw dierenarts kunt laten invullen en ondertekenen. Hiermee kunt u aantonen dat uw kat op dat moment geschikt voor de fok verklaard is. Dit formulier is opgesteld door het Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen.

~~~~~~~~~~

Persbericht Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen

Cats and Tulips, Felikat , Mundikat, Neocat, NKFV, NLKV

Op 5 september 2020 kwamen de gezamenlijke kattenverenigingen in Eemnes bijeen.

Alle verenigingen zien het belang van het fokken met aantoonbaar gezonde katten. Een gezondheidsverklaring voor elk fokdier, ingevuld door een dierenarts, kan daarbij ondersteunend zijn. Er wordt gestreefd naar een uniform format. Dit format zal een adviserend karakter hebben, het wordt geen verplichting.

Bij alle verenigingen komt meer nadruk te liggen op het chippen van katten. Bij veel verenigingen is al een chip-verplichting voor kittens en/of fokdieren en/of katten op shows.

Een centraal ledenregister voor zowel Nederlandse FIFé als onafhankelijke verenigingen is (nog) niet mogelijk.

De verenigingen zullen elkaar geanonimiseerd op de hoogte houden van catterys waarvan het lidmaatschap eindigt terwijl er nog disciplinaire onafgehandelde zaken spelen.
Verder werden mogelijkheden verkend om de handel van kittens zonder stamboom tegen te gaan. En er is geopperd om in een volgend overleg in gesprek te gaan met Our-Earth om na te gaan wat deze organisatie voor de kattenverenigingen kan betekenen.

Namens de gezamenlijke kattenverenigingen is er op 26 mei 2020 een brief gestuurd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ondanks de ontvangen bevestiging (reactie voor 7 juli 2020) en de gestuurde herinnering van 3 september 2020 hebben wij tot op heden nog geen reactie mogen ontvangen van het ministerie.


De uitgestelde Neocat ALV 2020 vindt plaats op 3 oktober 2020. In verband met de anderhalve-meter-samenleving verzoeken wij leden die de vergadering willen bijwonen voor 22 september een plaats te reserveren door middel van een mail naar de secretaris.  De agenda voor de ALV kunt u vinden in het Neocat Magazine van december 2019 en van maart 2020.


Persbericht

Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen

Op 18 januari en 7 maart 2020 kwam het overlegorgaan “Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen” weer bijeen.

Gesproken is over de verplichting om alle fokdieren en kittens te chippen. Alle verenigingen die deze verplichting nog niet hebben opgenomen in hun reglement zullen deze conform eigen regels al dan niet gefaseerd invoeren.

Een overzicht van het totaal aantal in 2019 uitgegeven stambomen per ras van alle participerende kattenverenigingen wordt verzameld.

Vanuit het Gezamenlijk overleg is een brief gezonden naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief is de minister verzocht om het overlegorgaan te beschouwen als het aanspreekpunt daar waar het gaat om de sector raskatten.

Alle kattenverenigingen zijn benaderd door Dier en Recht over kortsnuitige katten (de Pers en Exotic). Deze organisatie ziet graag richtlijnen betreffende de minimale snuitlengte van de kat. Vanuit het Gezamenlijk overleg is als reactie een brief gestuurd waarin is aangegeven dat de gezamenlijke Nederlandse kattenverenigingen hun verantwoordelijkheid reeds nemen door de bij hun aangesloten fokkers te ondersteunen bij een verantwoord en gezond fokbeleid. Op termijn volgt mogelijk een overleg met Dier en Recht.

Niet alle kattenverenigingen konden zich vinden in de werkwijze en/of correspondentie van het overlegorgaan. Het overlegorgaan gaat verder met de volgende verenigingen: Cats & Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV en NLKV.


PERSBERICHT D.D. 21 november 2019

Beste leden,

Op dit moment gaan in de media, en op social media, veel verhalen rond over invallen bij cattery’s. Dit veroorzaakt veel commotie en onrust onder fokkers en liefhebbers van raskatten.

Met name de willekeur van de invallen, en de onduidelijkheid rondom wat er nu precies van fokkers verwacht wordt maakt dat veel fokkers, maar ook de verenigingen, zich zorgen maken over de situatie. Afgelopen weekend zijn daarom vertegenwoordigers van alle Nederlandse kattenverenigingen samengekomen om hierover met elkaar te praten, en te bezien wat we kunnen doen.

Het is van groot belang dat de Nederlandse kattenverenigingen, door de overheid serieus genomen worden als gesprekspartner als het gaat om de wetgeving én handhaving waar het momenteel om gaat. Daarom hebben we besloten gezamenlijk te zullen optrekken en een plan te maken. De verenigingen zijn het er allemaal over eens dat er zeker iets gedaan moet worden aan misstanden bij het fokken van dieren, maar zetten vraagtekens bij de wijze waarop dat op dit moment gebeurt.

De Nederlandse kattenverenigingen maken zich hard voor fokkers die op verantwoorde wijze bezig zijn met fokken, in het belang van het ras, met het welzijn én de gezondheid van de dieren op de eerste plaats. Onze fokkers, en onze gezamenlijke hobby, mogen niet onder druk komen te staan als gevolg van een niet onderbouwde hetze op basis van willekeur.

Vanaf januari zal maandelijks overleg plaatsvinden tussen alle verenigingen om dit probleem verder te bespreken, onder de naam Gezamenlijk Overleg Nederlandse Kattenverenigingen.

Maakt u zich zorgen? Heeft u een controle gehad? Of bent u op andere wijze (negatief) benaderd? Meld dit dan bij uw vereniging! Hoe meer we weten, hoe beter we ook kunnen handelen!

Namens de besturen van
Cats & Tulips
Felikat
Limbracat Club
Mundikat
Neocat
NKFV
NLKV
NRKV
NVvK


De eindstand van de NeocatKat competitie wordt ook gepubliceerd in het septembernummer van het Neocat Magazine.

De totale eind lijst vindt u hier
31-07-19 eindstand!

Eind stand Kat id Kat naam Eigenaar Shows totaal
1 BUR Estilia Pepper Fam. Kuijs  88
2 RUS Zvizda’s Odysseus Nicole van der Voort 68
3 BRI Elize Rosa ’ts a Beautiful Left Cat  R&A Links 52
4 BRI Eldorado it’s aBeautiful left cat R&A Links 46 46
5 OSH Ariane van Brukel Th. P.J. Bloks 42
5 RAG Hofacker’s Limited Edition Demi Gidding 42
7 RAG RAG Dexi van de Elandhoeve Mw. Yvonne van Rijn 40
8 BUR O’Malley von Rackersville Joan van Walsum 38
8 BRI  Positively Banksy Fenny Rensen 38
10 BRI Imara van de Scharreltjes Lia Scharloo 37

Veterinaire keuring – titerbepaling
Vanaf 1 januari 2019 wordt bij de veterinaire ingangscontrole van Neocatshows, naast de reguliere inenting, ook een titerbepaling met voldoende positieve waarden geaccepteerd, mits deze door een dierenarts is uitgevoerd en ondertekend. In het vaccinatieboekje moeten vermeld zijn de waarden per ziekte, de datum van afname en de datum wanneer de volgende titerbepaling moet plaatsvinden. Het stripje van de vaccicheck moet in het boekje geplakt zijn.
Het volledige veterinaire reglement vindt u hier
In het Neocat Magazine van maart 2019 zult u een artikel over titeren vinden: “Meten is weten dat je kat beschermd is.”


De eindstand competitie NeocatKat 2018
De eindstand van de NeocatKat competitie wordt ook gepubliceerd in het septembernummer van het Neocat Magazine.
Voorwaarden voor deelname vindt u hier
De totale eind lijst vindt u hier
31-07-18 eindstand!

 

Eind stand Kat id Kat naam Eigenaar Shows totaal
1 NFO Cattery Erika’s Toby Laure Vorstenbosch 287
2 NFO Nina Ricci Forest Myths Laure Vorstenbosch 168
3 RAG Dexi van de Elandhoeve Yvonne van Rijn 114
4 BRI Tekyni’s J-Lo Lia Scharloo 88
4 RUS Zvizda’s Odysseus Nicole van der Voort 78
6 BOS Jolly Black Molly of the Seaside Christine Winckel 74
7 SIA Ariane van Brukel Thom Bloks 66
8 SBI Zorro zum Lappwaldschloss Marja Baars 64
9 BEN Cazpurr Takoda Odyssey M. de Jongh 62
9 CRX Vixey Magic Rivendell Petra Deen 62
10 BRI Britt von den Teddy Gremlins A.R. Kleine 60
10 MCO Frizzy’s Fortune Francesco T. Terburg 60

 


mocht u niet de tijd hebben gehad om op het 50 jaar Neocat filmpje te bekijken op het Neocat feest, of wilt het nog eens zien, voor alle liefhebbers


De NLKV en Neocat maken geen deel meer uit van de FNK.
De FNK was bedoeld als overlegorgaan en werkte in die hoedanigheid niet meer voor Neocat en de NLKV.

Neocat staat wel altijd open voor informeel overleg.

Voor de leden van Neocat verandert er niets. Zij mogen overal showen en alle titelcertificaten worden erkend. Stambomen blijven uiteraard ook onveranderd geldig.


– Om leden meer keuze te geven in het deelnemen aan shows zullen Fifé-certificaten erkend worden. Dit gaat gelden voor Fifé-titelaantekeningen behaald na 1 augustus 2018.

– De German Rex is op de CAC-lijst geplaatst.


Ragdoll mink en sepia

Sinds 27 mei 2017 zijn de variëteiten mink en sepia van de Ragdoll volledig erkend.


Persbericht FNK oktober 2015

Erkenningseisen

In beide procedures “Erkenning Nieuw Ras” en “Erkenning Nieuwe Variëteit” wordt de mogelijkheid genoemd om erkenningen door andere organisaties over te nemen. Deze lijst van andere organisaties is nu uitgebreid met Fife en WCF (was GCCF, CFA en TICA).

Nieuwe erkenningen

De FNK heeft besloten de volgende rassen / variëteiten toe te voegen aan de CAC-lijst.

   1. Bengaal. De bestaande variëteiten zijn nu ook in silver erkend.
   2. Seychellois (Siamees met wit) SH & LH
   3. Peterbald
   4. Manx en Cymric
   5. Snowshoe
   6. Brits Korthaar en Brits Langhaar in Colourpoint/White Bicolour
   7. Turkish Vankedisi (ook genoemd Turkish Van White)
   8. Maine Coon in Harlequin en Van

Een aanvulling op het Besluit ‘Houders van dieren’ dat op 1 juli 2014 van kracht werd

Fokkers zijn verplicht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om er voor te zorgen dat zij gezonde dieren fokken. Dat betekent dat u wettelijk verplicht bent testen zoals HCM, PKD, PRA etc. te doen, ook als uw vereniging dit niet in de reglementen heeft staan. De wet staat namelijk boven de regels van een club.
Wat betreft bedrijfsmatigheid van fokkers worden dezelfde getallen gehandhaafd als voorheen: bij meer dan twintig kittens per jaar bent u bedrijfsmatig bezig.

In ambtelijke taal wordt dit zo uitgedrukt:
“Besluit van 17 juni 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren Voor fokkers is artikel 3.4 van groot belang, dat bepaalt dat fokkers met ingang van nu worden afgerekend op de voorzorgsmaatregelen die zij namen om nakomelingen met ernstige erfelijke defecten te voorkomen. Wie daarin nalatig is, kan door de rechter worden veroordeeld tot het vergoeden van, behalve de aankoopprijs, ook nog de ‘reparatiekosten’ van het dier dat hij of zij heeft verkocht. “
De kern van de boodschap over bedrijfsmatigheid staat in artikel 3.6, lid 2:
“2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. “

Het is dus aan de fokker/verkoper om duidelijk te maken dat het puur om een hobby gaat, niet om een bedrijfsmatige activiteit. Mocht geoordeeld worden dat het toch om bedrijfsmatigheid gaat, dan is het aan de fokker/verkoper om hoofdstuk 3, paragraaf 2 zorgvuldig door te nemen en aan alle eisen te voldoen.
Dat betekent dat er voor dit aspect voor honden- en kattenfokkers weinig verandert ten opzichte van het vroegere Honden- en Kattenbesluit (HKB). Voor de fokkers van de overige diersoorten wèl, die gaan nu ook onder de regeling vallen.

2014-06-17 wijzigingen besluit stb-2014-232 (1)

Honden- en Kattenbesluit

Besluit houders van dieren 1 juli 2014

De veranderingen in dit besluit ten opzichte van het Honden- en Kattenbesluit van 1999 hebben betrekking op het BEDRIJFSMATIG houden van dieren (bijvoorbeeld asiels, pensions, bedrijfsmatige fokkerijen).

Voor het begrip BEDRIJFSMATIGHEID gaat men qua aantallen nog steeds uit van de richtsnoer uit 1999:
“Voor het verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren en fokken van honden en katten wordt het in zekere omvang en met zekere regelmaat handelen, geduid door richtsnoeren. Deze richtsnoeren waren opgenomen in de nota van toelichting bij het Honden- en kattenbesluit 1999.
Deze richtsnoeren worden ook voor de toepassing van dit besluit blijvend gehanteerd. Iemand handelt in een zekere omvang en met een zekere regelmaat indien hij in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten heeft verkocht, afgeleverd, in bewaring genomen of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering.”


SAINT PRO-CAT

De vereniging Saint Pro-Cat (SPC) is sinds 1 juli 2015 opgehouden te bestaan. Stambomen uitgegeven door SPC na deze datum zijn ongeldig. Mocht u als oud-lid van SPC nog stambomen ontvangen van de oud-stamboeksecretaris dan verzoeken wij u deze bij uw huidige vereniging in te leveren. Uw huidige vereniging kan u geldige stambomen verstrekken.


De vereniging Saint Procat is gestopt

De vereniging Saint Procat is gestopt. Om ex-leden van Saint Procat hiervan niet de dupe te laten worden, rekent Neocat bij het overstappen voor hen geen kosten voor de herregistratie van de catterynaam.


 


 

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten