Privacy statement

Privacy statement

AVG verantwoording persoonsgegevens die in het bezit zijn van de Sociëteit van Kattenliefhebbers Neocat, KVK nummer 40476773

DOEL
Neocat verzamelt de persoonsgegevens, die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen, die aan de vereniging worden gesteld:
Het verzenden van de periodiek
Het uitgeven van stambomen, aangevraagd door die personen
Het bijwonen van door de vereniging georganiseerde vergadering en lezingen
Het organiseren van shows

PERSOONSGEGEVENS worden beheerd van:
Personen, die lid zijn van de vereniging
Personen, die abonnee zijn op de door Neocat uitgegeven periodiek
Bedrijven die een advertentie hebben geplaatst in de periodiek
Andere verenigingen met dezelfde doelstelling, waarmee een uitwisselingsovereenkomst van de periodieken bestaat

WELKE PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens, die opgenomen worden als iemand zich aanmeldt als lid/abonnee zijn:
naam, straat, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en datum van intrede en voor fokkers de aan hen toegekende catterynaam.
Deze gegevens worden uit het bestand verwijderd, als het lidmaatschap/abonnement beëindigd wordt.

Deze gegevens worden bijgehouden door de persoon aan wie de ledenadministratie is toegewezen door de vereniging. Deze persoon is lid van de vereniging.
De functionaris persoonsgegevens archiveert de aanmeldingsformulieren van leden/ abonnees.

Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden tenzij wij hierdoor verplicht worden door de wet of door een gerechtelijke uitspraak. Een uitzondering hierop betreft de drukker, die de verzending van de periodieken verzorgt.

Beveiliging van de persoonsgegevens
De opgeslagen gegevens worden beschermd door het op de computer geïnstalleerde anti-virus programma.

Toegang tot de persoonsgegevens hebben het bestuur en de functionaris ledenadministratie.

Elk persoon, van wie persoonsgegevens zijn opgeslagen in de administratie van Neocat heeft ten allen tijde het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering en dataportabiliteit te verlangen .

Sociëteit van Kattenliefhebbers Neocat

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten