Catterynaam

Toelichting bij het aanvragen van een catterynaam

Een catterynaam staat op naam van de fokker van een nest, wordt éénmalig geregistreerd en wordt dan voortaan voor elk te fokken nest gebruikt. Een catterynaam is voor de leden van Neocat die een nest fokken verplicht.

Een catterynaam wordt toegevoegd aan de voornaam van de kat en kan zowel voor als achter de voornaam van de kat worden geplaatst.

U kunt een catterynaam aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en te versturen.De catterynamen die worden aangevraagd, worden gecontroleerd door de Centrale Cattery Registratie (CCR) om te zien of een opgegeven naam al niet door iemand anders als catterynaam is gebruikt of daar zeer sterke gelijkenis mee vertoont. Omdat het nogal eens voorkomt, dat een opgegeven naam al bestaat, wordt u gevraagd om tenminste drie mogelij­ke namen op te geven, in volgorde van voorkeur. De complete naam van een kat, dus voornaam samen met de catterynaam, mag niet langer zijn dan 30 posities (spaties tussen woorden en lettertekens inbegrepen).

Kiest u dus geen catterynaam die te lang is, b.v. niet langer dan 20 posities. Een naam als: “van het Witte Huis achter de Groene Bergen” is vanwege de lengte niet geschikt als catterynaam.


Voorbeelden van catterynamen

in dit geval is de naam van de kat Pasha

Pascha van Asgard
Pascha van Hoog Moersbergen
Taothai’s Pascha
Pascha Vince
House of Petra’s Pascha
Pascha an Shahbanou


Is de catterynaam goedgekeurd?

Indien één van de door u opgegeven namen door de Centrale Cattery Registratie wordt goedgekeurd, wordt uw catterynaam geregistreerd. U krijgt dan een bewijs van inschrijving toegestuurd, mits de betaling is ontvangen en uw lidmaatschap van Neocat in orde is.

Indien alle door u opgegeven namen worden afgekeurd, dan krijgt u hiervan onmiddellijk bericht en wordt u verzocht zo spoedig mogelijk een aantal nieuwe namen op te geven. In dit geval behoeft u niet opnieuw te betalen.

Ook al hebt u nog geen bericht ontvangen omtrent uw catterynaam, vraag dan toch uw stambo­men/afstammingsbewijzen op tijd aan. U kunt dan bij Catterynaam: “aangevraagd” invullen.


Kosten
De kosten van registratie van een catterynaam bedragen €. 28,–
Dit bedrag dient u over te maken op rekening;
NL15INGB0005289451
t.n.v. Ledenadministratie Neocat

Ledenadministratie Neocat
Prinsenstraat 18
5109 TJ ’s Gravenmoer
Tel: 0162-321673
e-mail: ledenadministratie

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten