Huisvestigingvignet

image001

Bij Neocat bestaat de mogelijkheid voor haar leden om een katten huisvestingsvignet aan te vragen. Hiervoor maakt een rapporteur een afspraak met u voor een bezoek, waarbij de huisvesting bekeken wordt en de rapportageformulieren ingevuld worden. Deze formulieren gaan naar een centraal adres. Daarna wordt in het bestuur beslist of er een huisvestingsvignet wordt uitgereikt. U ziet dat er nogal wat personen bij betrokken zijn. Daarom zal het duidelijk zijn dat er enige tijd overheen kan gaan tot alles geregeld is.

huisvestingsvignet Neocat britten
Rasclub Neocat Britten heeft voor haar leden als aanvulling nog het dekkaterhuisvestingsvignet, dat dus alleen voor Brits Korthaar dekkaters bedoeld is. Meer info over dit dekkaterhuisvestingsvignet vindt u hier.


Apart gehuisveste katten

De minimale eisen voor de huisvesting van katten zijn:

 • De vaste verblijfplaats van één opgesloten kat moet een hoogte hebben van tenminste 2 meter en een vloer/grond oppervlak van 6 m2. De ruimte moet daglicht hebben, liefst zon, en de mogelijkheid aan de kat bieden om naar buiten te kunnen kijken.
 • De binnenruimte moet van een goede ventilatie zijn voorzien, beslist tochtvrij zijn en verwarmd kunnen worden. In de ruimte dienen attributen aanwezig te zijn om verveling tegen te gaan, zoals klim/krabbelpaal en speelgoed.
 • De ruimte moet gemakkelijk zijn schoon te houden, voorzien van een kattenbak en regelmatig ververst drinkwater.
 • Een buitenren is verplicht, tenzij de eigenaar kan aantonen dat dit buiten het kader van zijn ruimtelijke mogelijkheden ligt. Er moeten dan wel voorzieningen zijn die het mogelijk maken dat de kat in aanraking komt met de buitenlucht. De buitenren hoeft niet persé een directe verbinding te hebben met het binnenverblijf.
 • De kattenhouder moet erop toezien dat de kat niet voor langere tijd verstoken blijft van menselijk of dierlijk gezelschap.

Samenwonende katten
Meestal treffen de rapporteurs een situatie aan, waarin de katten met de mensen samenwonen in dezelfde ruimten zoals de woonkamer, keuken en slaapkamers. Voor deze wijze van samenwonen en voordeur delen zijn er geen strikte regels gesteld en wordt er gelet op meer algemene zaken zoals verzorging en sfeer.
De rapporteurs zijn allemaal ervaren kattenmensen. Zij weten uit eigen ervaring dat het in een cattery niet altijd zo zal zijn dat je overal van de grond kunt eten en dat er ook nog wel eens wat te ruiken valt, omdat één van de katten zich vergist.


Vragen m.b.t. de cattery
Hier volgen enkele vragen van de formulieren die worden ingevuld in het bijzijn van de catteryhouder.

 •  Hoeveel katers, poezen en kastraten zijn er
 •  Welke leeftijden hebben ze
 •  Als de katten apart gehuisvest zijn, waar zijn ze dan
 • Zijn ze ‘s nachts ergens anders dan overdag
 • Welke afmetingen hebben het dagverblijf en het nachtverblijf
 • Hoe is het verblijf gemaakt
 • Waar komt het licht vandaan
 • Als de kat altijd alleen is, waarom dan?
 • Hoe ziet de buitenren eruit
 • Hoe zijn de kittens gehuisvest en groeien ze op in de huiselijke kring

Rapportage en uitreiking
Na beëindiging van het bezoek zetten de rapporteurs in enkele zinnen nog een algemene indruk op papier. Daarna zenden zij hun bevindingen naar degene, die na lezing advies uitbrengt aan het bestuur.
Als u een huisvestingsvignet uitgereikt krijgt, dan ontvangt u daarbij een vel met vignetjes, die u kunt gebruiken in een advertentie of op uw catterykaartjes.


Aanvragen van het vignet
Wilt u in aanmerking komen voor een huisvestingsvignet, dan kunt u dit hier aanvragen. De kosten bedragen € 50,–, inclusief herkeuring na vijf jaar.

 

Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten