Nieuwtjes

U kunt zich niet meer inschrijven voor de Neocat wereldshow in Houten. De show is vol


Kitten, castraat en newcomer middag voor Brits Kortharen,   Russen en Nebelungen
25 november 2017
Zevenhuizen, clubgebouw de Stormvliegers.

Op zaterdag 25 november organiseert rasclub Neocat Britten een middag voor kitten-, castraten- en “newcomers“ (volwassen open katten die nog nooit op een show geweest zijn) Brits Kortharen, Russen en Nebelungen . Locatie: clubhuis de Stormvliegers, Nijverheidscentrum 50, 2761 JP Zevenhuizen (ZH), tel. 0180- 397910. Aanvang 13.00 uur. Zaal open vanaf 12.30 uur.

Het is geen officiële show, maar uw Brit, Rus of Nebelungen wordt wel gekeurd door bevoegde keurmeesters. U krijgt een officieel keurrapport met bijbehorende oorkonde, maar er zijn geen titels te behalen die meetellen voor een kampioenschap. Tevens zijn er leuke prijzen te winnen.

Uw Britje of Rus of Nebelungen hoeft deze middag niet in een showkooi, maar blijft lekker in zijn eigen knusse reismandje of mag bij u op schoot.
Er is tijd om aan de keurmeester vragen te stellen over uw Brit, Rus of Nebelungen. Bent u nog nooit op een show geweest. Dan kunt u ervaren hoe het op een show reilt en zeilt.

Niet alleen kittens zijn van harte welkom. Ook uw gesteriliseerde/gecastreerde Brit, Rus of Nebelungen  en als uw Brit, Rus of Nebelungen  nog niet eerder naar een show is geweest kunt u hem/haar inschrijven.
Iedereen met een Brits Korthaar/ Rus / Nebelungen  kitten, -castraat of -newcomer mag meedoen. U hoeft geen lid van een vereniging en u mag ook meerdere katten inschrijven.

Het inschrijfgeld is slechts € 10,- per kat.

U dient een geldig inentingsbewijs mee te nemen en katten uit het buitenland moeten een geldige rabiësvaccinatie hebben en gechipt zijn.

Het inschrijfbureau is: fam. den Hollander, Prinsenstraat 18, 5109 TJ ’s Gravenmoer. Tel: 0162-321673, fax 0162-386006. E-mail: [email protected] U kunt ook inschrijven via de website www.neocatbritten.nl.

Slideshow van de geslaagde Britten middag in Zevenhuizen

De prijzen

 

 

Indruk van de dag

 


De Seminar van NOK 2017

NOK seminar dat wij op zaterdag 25 november a.s. organiseren in Harmelen. klik hier voor de aankondiging.


De eindstand competitie NeocatKat 2017

De eindstand van de NeocatKat competitie wordt ook gepubliceerd in het septembernummer van het Neocat Magazine.
Voorwaarden voor deelname vindt u hier
De totale eind lijst vindt u hier

31-07-17 eindstand!

Eind stand Kat id Kat naam Eigenaar Shows totaal
1 MAU Iridium Soul Flux

Saskia Geelen 137
2 BRI Awesome Boy Bagoes Amat Miranda en Jan Ham 122
3 BRI Mr. Minty Jeeper Jaap & Iris van Efferen 96
4 MCO Frizzy’s Fortune Francesco T. Terburg 88
4 OSH Mitakuye Oyasin Belle Rose du Feu Mw. M.S. Cyrus 88
6 BRI Eisha van de Scharreltjes Linda Toneman 86
7 SIA The Logicats Amigo Th.M. Huising 68
8 BRI Well-Beloved Ben v.d. Lootakkers Desire Jansen 67
9 BRI De Vredestad Elvis Marian Menzing 66
10 BRI Angel Eyes Bagoes Amat Miranda en Jan Ham 62

Ragdoll mink en sepia

Sinds aan de variëteiten Ragdoll Mink en Sepia in december 2012 de status voorlopig erkend is toegewezen, hebben de fokkers van deze variëteiten, die lid zijn van een Nederlandse FNK vereniging, zich ingespannen om aan alle eisen voor volledige erkenning met CAC status te voldoen. Een onafhankelijke commissie kwam na bestudering van de ingeleverde stambomen en de keurrapporten van de erkenningsshow op

2 april 2017 tot de conclusie, dat er ruimschoots aan de gestelde eisen is voldaan. Het bestuur van de FNK heeft besloten de variëteit per

27 mei 2017 de status volledig erkend te verlenen.


 

Beste Neocatters,

Wij zijn op zoek naar mooie kwaliteitsfoto’s van volwassen raskatten voor de Neocat-website. Wilt u ons helpen? De foto’s, met bij voorkeur een resolutie van 72 tot 150 en een grootte van 800×600 pixels, kunt u sturen naar [email protected].

Met uw inzending gaat u akkoord met publicatie. Wilt u in de mail uw naam en het ras en geslacht van de kat vermelden.

Alvast dank voor uw hulp
Neocat

 

 


 

Persbericht FNK oktober 2015

Erkenningseisen

In beide procedures “Erkenning Nieuw Ras” en “Erkenning Nieuwe Variëteit” wordt de mogelijkheid genoemd om erkenningen door andere organisaties over te nemen. Deze lijst van andere organisaties is nu uitgebreid met Fife en WCF (was GCCF, CFA en TICA).

Nieuwe erkenningen

De FNK heeft besloten de volgende rassen / variëteiten toe te voegen aan de CAC-lijst.

   1. Bengaal. De bestaande variëteiten zijn nu ook in silver erkend.
   2. Seychellois (Siamees met wit) SH & LH
   3. Peterbald
   4. Manx en Cymric
   5. Snowshoe
   6. Brits Korthaar en Brits Langhaar in Colourpoint/White Bicolour
   7. Turkish Vankedisi (ook genoemd Turkish Van White)
   8. Maine Coon in Harlequin en Van

Een aanvulling op het Besluit ‘Houders van dieren’ dat op 1 juli 2014 van kracht werd

Fokkers zijn verplicht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om er voor te zorgen dat zij gezonde dieren fokken. Dat betekent dat u wettelijk verplicht bent testen zoals HCM, PKD, PRA etc. te doen, ook als uw vereniging dit niet in de reglementen heeft staan. De wet staat namelijk boven de regels van een club.
Wat betreft bedrijfsmatigheid van fokkers worden dezelfde getallen gehandhaafd als voorheen: bij meer dan twintig kittens per jaar bent u bedrijfsmatig bezig.

In ambtelijke taal wordt dit zo uitgedrukt:
“Besluit van 17 juni 2014, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van regels met betrekking tot fokken en bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren Voor fokkers is artikel 3.4 van groot belang, dat bepaalt dat fokkers met ingang van nu worden afgerekend op de voorzorgsmaatregelen die zij namen om nakomelingen met ernstige erfelijke defecten te voorkomen. Wie daarin nalatig is, kan door de rechter worden veroordeeld tot het vergoeden van, behalve de aankoopprijs, ook nog de ‘reparatiekosten’ van het dier dat hij of zij heeft verkocht. “
De kern van de boodschap over bedrijfsmatigheid staat in artikel 3.6, lid 2:
“2. Deze paragraaf is niet van toepassing indien degene onder wiens verantwoordelijkheid gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in voorraad worden gehouden, afgeleverd, gehouden ten behoeve van opvang, of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. “

Het is dus aan de fokker/verkoper om duidelijk te maken dat het puur om een hobby gaat, niet om een bedrijfsmatige activiteit. Mocht geoordeeld worden dat het toch om bedrijfsmatigheid gaat, dan is het aan de fokker/verkoper om hoofdstuk 3, paragraaf 2 zorgvuldig door te nemen en aan alle eisen te voldoen.
Dat betekent dat er voor dit aspect voor honden- en kattenfokkers weinig verandert ten opzichte van het vroegere Honden- en Kattenbesluit (HKB). Voor de fokkers van de overige diersoorten wèl, die gaan nu ook onder de regeling vallen.

2014-06-17 wijzigingen besluit stb-2014-232 (1)

Honden- en Kattenbesluit

Besluit houders van dieren 1 juli 2014

De veranderingen in dit besluit ten opzichte van het Honden- en Kattenbesluit van 1999 hebben betrekking op het BEDRIJFSMATIG houden van dieren (bijvoorbeeld asiels, pensions, bedrijfsmatige fokkerijen).

Voor het begrip BEDRIJFSMATIGHEID gaat men qua aantallen nog steeds uit van de richtsnoer uit 1999:
“Voor het verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren en fokken van honden en katten wordt het in zekere omvang en met zekere regelmaat handelen, geduid door richtsnoeren. Deze richtsnoeren waren opgenomen in de nota van toelichting bij het Honden- en kattenbesluit 1999.
Deze richtsnoeren worden ook voor de toepassing van dit besluit blijvend gehanteerd. Iemand handelt in een zekere omvang en met een zekere regelmaat indien hij in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten heeft verkocht, afgeleverd, in bewaring genomen of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering.”


SAINT PRO-CAT

De vereniging Saint Pro-Cat (SPC) is sinds 1 juli 2015 opgehouden te bestaan. Stambomen uitgegeven door SPC na deze datum zijn ongeldig. Mocht u als oud-lid van SPC nog stambomen ontvangen van de oud-stamboeksecretaris dan verzoeken wij u deze bij uw huidige vereniging in te leveren. Uw huidige vereniging kan u geldige stambomen verstrekken.


De vereniging Saint Procat is gestopt

De vereniging Saint Procat is gestopt. Om ex-leden van Saint Procat hiervan niet de dupe te laten worden, rekent Neocat bij het overstappen voor hen geen kosten voor de herregistratie van de catterynaam.


Kortingscodes

Neocat leden krijgen 10% korting bij Langford DNA-testen.
De  code voor korting op Langford DNA-testen is:
CatAssociation55.
www.catgenetics.co.uk

Neocat leden krijgen 10% korting bij animals dna testen
De  code voor korting op animals dna is:
666c15
Bij online betalingen krijg nog eens 10% korting extra.
www.animalsdna.com

 


Neocat.nl maakt gebruik van cookies. Neocat.nl gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en voor social media. Meer informatie

Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van Neocat.nl

Sluiten